Benton Community

Benton Community

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 22
  4:00pm - 6:00pm
  @Gym- HS
  Thompson
 • 23
  No School
  TBD
  @Center Point-Urbana High School
 • 24
  No School
 • 25
  No School
 • 26
  No School
 • 27
  No School
  12:00pm - 2:00pm
  @Benton Community
  HS Wrestling Practice
  12:00pm - 10:00pm
  @Gym- HS
  Holiday Brawl Kids Wrestling Tournament
 • 28
  7:30am - 9:30am
  @Benton Community
  HS Wrestling Practice
  8:00am - 10:00am
  @Gym- HS
  HS Boys Basketball practice
  10:00am - 12:00pm
  @Gym- HS
  Girls Basketball Practice
 • 29
  4:00pm - 6:00pm
  @Gym- HS
  Girls Basketball Practice
  6:00pm - 8:00pm
  @Gym- HS
  HS Boys Basketball practice
 • 30
  No School
  7:00am - 8:30am
  @Gym- HS
  Girls Basketball Practice
  7:30am - 9:30am
  @Benton Community
  HS Wrestling Practice
  9:00am - 12:00pm
  @Gym- HS
  HS Boys Basketball practice/Scrimmage
  1:00pm - 4:00pm
  @Benton Community
  Robotics
 • 31
  No School
  7:30am - 9:30am
  @Benton Community
  HS Wrestling Practice
  8:00am - 10:00am
  @Gym- HS
  Girls Basketball Practice
  10:00am - 12:00pm
  @Gym- HS
  HS Boys Basketball practice
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4